KAMERKA NA ŻYWORegulamin:
MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA GOŁĘBI MŁODYCH
WSPÓLNY GOŁĘBNIK „MAZOWSZE” W CZARNEJ k./Mińska Maz.

Wszelkich informacji udzielają:
Paweł Baranowski - tel. 534 559 554
Robert Fedorowicz - tel. 504 268 787
Robert Baranowski - tel. 531 113 055

Regulamin WG "Mazowsze" na sezon 2014

1. Udział w zawodach może wziąć każdy hodowca oraz inna osoba spełniająca wszystkie warunki określone w regulaminie, która wypełniła formularz zgłoszeniowy oraz dostarczyła gołębie z obrączkami z 2014 roku wraz z rodowodami i kartami własności.

2. Każdy gołąb powinien samodzielnie jeść, pić i być zdrowy. Gołąb nie musi być zaszczepiony ponieważ po dostarczeniu do WG „ MAZOWSZE” zostanie poddany kuracji na „tricho”, odrobaczony oraz zaszczepiony przeciwko "paramyxo" i ospie.

3. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną ilość drużyn po 5 gołębi rocznika 2014, każda drużyna musi być odpowiednio zaznaczona w nazwie np. Jan Kowalski 1, Jan Kowalski 2, Jan Kowalski 3, Jan Kowalski 4, itd.

4. Termin zgłaszania uczestników od dnia 15.11.2013r. Zgłaszający w ciągu 7 dni zobowiązany jest uiścić 50% wartości opłaty (min. 500 PLN za każdą z drużyn), brak wpłaty może spowodować skreślenie z listy. Termin zgłaszania do wyczerpania miejsc, nie później niż do dnia 1.05.2014r. Drugą część wpłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

5. Termin przyjmowania gołębi do wspólnego gołębnika od 07.04.2014r. do 05.05.2014r. w dniu dostarczenia konieczne jest okazanie dokumentu potwierdzającego drugą część wpłaty.

6. Gołębie w dniu dostarczenia, nie nadające się do zakwaterowania wraz z innymi zdrowymi gołębiami (z widocznymi objawami chorobowymi) będą niezwłocznie odesłane właścicielowi na jego koszt. Właściciel ma prawo dostarczyć inne zdrowe gołębie nie później niż do 05.05.2014. Dzień 05.05.2014r. jest dniem ostatnim, w którym gołębie mogą być przyjmowane, po tym terminie obsada gołębnika nie może ulegać zwiększeniu.

7. Każdy gołąb, który padnie (zgon) w WG „MAZOWSZE” uczestnik ma możliwość wymiany gołębia, obowiązuje w terminie nie przekraczającym 08.05.2014r.

8. Pełna obsada gołębnika wynosi około 1250 szt. W dniu dostarczenia gołębie będą miały założone obrączki elektroniczne.

9. Opłata wynosi  1000 PLN. lub 250 € za drużynę - 5 gołębi. Każdy uczestnik, który przed lotem Finałowym zgubił wszystkie gołębie, a w lotach konkursowych nie zdobył żadnej nagrody, w następnym sezonie ma prawo do wykorzystania bonusa w kwocie 400 PLN lub 100 €.
Wpłat należy dokonywać na konto:
 
tytuł przelewu - Robert Fedorowicz/WG Mazowsze
05-304 Stanisławów, Czarna 12
 
Raiffeisen Bank Polska S.A.
wpłaty w PLN - 10 2340 0009 1770 1050 0000 9887
wpłaty w € (z zagranicy) - (kod SWIFT) RCBWPLPW 20 2340 0009 5071 4030 0000 1656
 
Prosimy o dokładne i czytelne podanie danych osoby dokonującej wpłaty
 
10. Na formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć kolejność zgłoszonych gołębi 1, 2, 3, 4, 5. Kwota 1000 PLN lub 250 € aktywuje  uczestnictwo  2 gołębi z listy zgłoszeniowej, które mogą zdobywać wszelkie nagrody w lotach konkursowych i locie finałowym.
Np.:
       1. PL-01-14-xxxx aktywny
       2. PL-01-14-xxxx aktywny
       3. PL-01-14-xxxx rezerwowy
       4. PL-01-14-xxxx rezerwowy
       5. PL-01-14-xxxx rezerwowy
 
Jeżeli gołąb aktywny nie wróci z lotu przed koszowaniem na następny lot na jego miejsce wchodzi kolejny rezerwowy gołąb. Gdyby gołąb zgubiony wrócił w późniejszym terminie gołąb ten staje się automatycznie ostatnim gołębiem rezerwowym.    

11. Organizator bierze na siebie obowiązek opieki nad powierzonymi gołębiami w postaci zapewnienia:
a) zakwaterowania we wspólnym gołębniku,
b) opieki weterynaryjnej,
c) szczepień ochronnych,
d) organizowania lotów treningowych i konkursowych,
e) karmy i suplementów.

12. W punktacji drużynowej będzie liczona suma prędkości wszystkich 5 gołębi z drużyny - tylko z lotów konkursowych i Finału. Czas zamknięcia konkursu  - przylot 40% zakoszowanych gołębi.

13. W punktacji AS będzie liczona suma prędkości każdego gołębia - tylko z lotów konkursowych i Finału. Czas zamknięcia konkursu  - przylot 40% zakoszowanych gołębi.

14. Gołębie na loty będą koszowane komisyjnie, w skład komisji wejdą chętni uczestnicy oraz przedstawiciel organizatora. Liczebność komisji 3 - 5 osób. Ze względów humanitarnych gołąb, który nie jest w dobrej kondycji nie leci na kolejny lot.

15. Loty treningowe. Przewidujemy kilka lotów treningowych z odległości 10 - 25 km.

16. Plan lotów konkursowych:
1 lot konkursowy około 30 km 14.07 (poniedziałek)
2 lot konkursowy około 40 km 16.07 (środa)
3 lot konkursowy około 60 km 18.07 (piątek)
4 lot konkursowy około 40 km 21.07 (poniedziałek)
5 lot konkursowy około 80 km 23.07 (środa)
6 lot konkursowy około 90 km 25.07 (piątek)
7 lot konkursowy około 60 km 28.07 (poniedziałek)
8 lot konkursowy około 60 km 30.07 (środa)
9 lot konkursowy około 130 km 01.08 (piątek) - lot z nagrodami
10 lot konkursowy około 80 km 05.08 (wtorek)
11 lot konkursowy około 180 km 08.08 (piątek) - lot z nagrodami
12 lot konkursowy około 80 km 12.08 (wtorek)
13 lot konkursowy około 280 km 15.08 (piątek) - lot z nagrodami
14 lot konkursowy około 60 km 19.08 (wtorek)
15 lot konkursowy około 350 km 22.08 (piątek) - lot z nagrodami
16 lot konkursowy około 60 km 26.08 (wtorek)
17 lot konkursowy około 130 km 29.08 (piątek) - lot z nagrodami
18 lot konkursowy około 60 km 02.09 (wtorek)
19 lot konkursowy FINAŁ około 500-550 km 06.09 (sobota) - lot z nagrodami

17. Nagrody za loty nr 9, 11, 13, 17, przy obsadzie gołębnika min 1200 sztuk będą wynosiły:
1 - miejsce - 900 PLN + puchar        
2 - miejsce - 600 PLN + puchar     
3 - miejsce - 400 PLN + puchar                        
4 - 10 miejsce - 100 PLN + dyplom
11 - 20 miejsce - dyplom                                      
                       
18. Nagrody za lot finałowy przy obsadzie gołębnika (min 1200 gołębi) będą wynosiły:       
1 - miejsce - 40.000 PLN + puchar
2 - miejsce - 15.000 PLN + puchar
3 - miejsce - 8.000 PLN + puchar                        
4 - miejsce - 6.000 PLN                                        
5 - miejsce - 5.000 PLN                                      
6 - miejsce - 4.000 PLN                                        
7 - miejsce - 3.000 PLN                                        
8 - miejsce - 2.500 PLN                                        
9 - miejsce - 2.000 PLN    
10 - miejsce - 1.500 PLN
11 do 20 - miejsce - 1.000 PLN
21 do 30 - miejsce - 750 PLN
31 do 50 - miejsce - 500 PLN

19. Nagrody za AS :
1 - miejsce - 4.000 PLN + puchar
2 - miejsce - 3.000 PLN + puchar
3 - miejsce - 2.000 PLN + puchar
4 - miejsce - 1.000 PLN
5 - miejsce - 1.000 PLN
Gołąb o największej sumie prędkości (AS) musi wrócić w konkursie (40%) z lotu finałowego i posiadać aktywacje.

20. Nagrody dla najlepszej drużyny:
1 - miejsce - 4.000 PLN + puchar
2 - miejsce - 3.000 PLN + puchar
3 - miejsce - 2.000 PLN + puchar
4 - miejsce - 1.000 PLN
5 - miejsce - 1.000 PLN
Gołębie klasyfikowane w rywalizacji drużynowej liczone są do momentu zamknięcia konkursu (40%) z lotu finałowego.

21. Nagrody pieniężne zdobywają tylko gołębie aktywowane dotyczy lotów nr 9, 11, 13, 15, 17 i 19, nagrody z tych lotów konkursowych i finału za 1, 2 i 3 miejsce – puchary  plus dyplomy do 20 miejsca rozegrane ze wszystkich uczestniczących w locie gołębi. Loty 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 pierwszych 10 gołębi otrzyma dyplom. 

22. Pierwsze 50 gołębi, które wróciły z lotu finałowego, otrzyma dyplom.

23. Po wszystkich lotach treningowych i konkursowych nie później niż 1 dzień przed lotem Finałowym, każdy gołąb z poza 1 i 2 (aktywowane), będzie mógł mieć aktywację w wysokości 500 PLN lub 125€.

24. Pierwszeństwo do wykupu aktywacji ma właściciel (właściciel może w każdej chwili wykupić aktywację), który musi ją zgłosić nie później niż 1 dzień po 18 locie konkursowym. W przypadku braku wykupu aktywacji przez właściciela, może ją wykupić dowolna osoba najpóźniej dzień przed lotem finałowym. 

25. Nagrody z aktywacji otrzymuje osoba, która ją wykupiła, właściciel nadal ma prawa do gołębia i otrzyma 50% ze sprzedaży gołębia. 

26. W dniu lotu finałowego odbędzie się przyjęcie dla uczestników i kibiców, oraz aukcja pierwszych 20 gołębi, które przybyły z lotu finałowego.

27. Organizator zastrzega sobie możliwość skrócenia długości i ilości lotów oraz zmiany terminów ze względu na pogodę lub inne przypadki losowe. W  przypadku ekstremalnie ciężkiego lotu - termin zakończenia lotu finałowego to 5 dni po locie. Czyli min 100 km na dobę trwania konkursu.

28. Gołębie pozostałe, które wróciły z lotu finałowego zostaną wystawione na 7 dniowej aukcji w internecie nie później niż 10 dni po zakończeniu lotu Finałowego. Cena wywoławcza gołębia wyniesie 200zł. Po zakończeniu aukcji, właściciel otrzyma 50% dochodu ze sprzedaży swojego gołębia. Gołębie, które nie znajdą nabywców na aukcji, mogą być wysłane właścicielowi na jego koszt. Gołębie, które wrócą po terminie zakończenia lotu finałowego będą sukcesywnie wystawiane na aukcje.
Wszystkie nagrody i rozliczenia będą wypłacone po sfinalizowaniu transakcji.

29. Wyniki i aktualizacje będą ukazywać się na stronie internetowej http://www.wgmazowsze.pl

30. Organizator informuje, że od nagrody pieniężnej należy opłacić  podatek dochodowy w obowiązującej wysokości do właściwego urzędu skarbowego w rozliczeniu rocznym.

Odwiedzin: 6290, Dzisiaj: 356, On-line: 200
Copyright © wgmazowsze.pl - Wszelkie Prawa Zastrzeżone